Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

Με την παρούσα δήλωση απορρήτου, επιθυμούμε να ενημερώσουμε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας («εσείς») Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε όταν έρχεστε σε αυτή την ιστοσελίδα, καθώς και το πώς χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες. Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σε αυτή την ιστοσελίδα και όχι για την επεξεργασία δεδομένων που συμβαίνει σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει:

Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει από τις 1 Μάρτιος 2021.

Τύποι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ενδέχεται να επεξεργαστούμε δύο είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

 • Τα ηλεκτρονικά δεδομένα ταυτοποίησης και τις πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τις ιστοσελίδες συνεργατών μας. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα ταυτοποίησης περιλαμβάνουν την ώρα και την ημερομηνία πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, τη διεύθυνση IP και το πρόγραμμα περιήγησής σας που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σας.
 • Η αλληλεπίδρασή σας με τις ιστοσελίδες συνεργατών μας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή συμμετέχετε σε δραστηριότητες παιχνιδιών σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες των συνεργατών μας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες σε ένα συγκεντρωτικό επίπεδο και δεν μπορούν να ανιχνευτούν πίσω σε σας.

Για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων χρησιμοποιούνται cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική μας για τα Cookie.

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον της βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας με σκοπό:

 • Μέτρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών που υλοποιούνται στην ιστοσελίδα μας
 • Βελτίωση της συνολικής εμπειρίας χρήστη
 • Ανάπτυξη περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας
 • Διασφάλιση και διατήρηση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας
 • Αποτροπή οποιονδήποτε πιθανών απειλών
 • Υπολογισμός των εσόδων μας
 • Αναλυτικά και στατιστικά στοιχεία ιστοσελίδας

Αντικείμενο δεδομένων και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Στο πλαίσιο του Γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (‘GDPR’) το υποκείμενο των δεδομένων ορίζεται ως «προσδιορισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωποα». Δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να προκύψει στον ιστότοπό μας αφορά τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, θεωρείστε ότι είστε υποκείμενο δεδομένων. Ως εκ τούτου, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που χορηγούνται από το GDPR.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο (είτε μόνο του είτε από κοινού ή από κοινού με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία είναι, ή πρόκειται να υποβληθούν, σε επεξεργασία. Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης απορρήτου, δεδομένου ότι καθορίζουμε το σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε αυτή την ιστοσελίδα, θεωρείται ότι είμαστε ένας υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επί των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Όντας ένας υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δημιουργεί την υποχρέωση να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας με απόλυτη προσοχή και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας των δεδομένων.

Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR)

 • Πρόσβαση, ενημέρωση ή διαγραφή των πληροφοριών που έχουμε για εσάς: Όποτε ενδείκνυται, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, ενημέρωση ή διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που ελέγχουμε
 • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Το δικαίωμα του περιορισμού: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιστείλουμε η να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Το δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να σας παρασχεθεί ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε για εσάς σε μια δομημένη, ευανάγνωστη από μηχάνημα και συνήθως χρησιμοποιουμένη μορφή
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όπου βασιζόμαστε στη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Υποβάλετε καταγγελία στην τοπική η Δανική αρχή προστασίας δεδομένων, εάν θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί τα παραπάνω δικαιώματά σας. Δανική υπηρεσία προστασίας δεδομένων: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K;

Αν σε οποιοδήποτε σημείο έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε αυτή την ιστοσελίδα, ή αν θέλετε να μας στείλετε το αίτημα σχετικά με τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε στείλτε μας email στο 

Προστασία Δεδομένων

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ασφαλή και αυτό είναι κάτι για το οποίο δεσμευόμαστε σταθερά. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη απώλεια, κλοπή, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, πρόσβαση ή χρήση και ενάντια σε όλες τις άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας.

Επιπλέον, για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται καλά, ελέγχουμε ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Μόνο εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις εργασίας του.

Τρίτοι Αποδέκτες

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να κοινοποιούνται σε οντότητες που μας βοηθούν να παρέχουμε και να αναπτύσσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας (π.χ. Αναλυτικά στοιχεία, ανάπτυξη, μάρκετινγκ). Από ανάγκη, θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναθέτουμε σε αυτούς. Στο πλαίσιο του GDPR, τρίτοι που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αναλαμβάνουν το ρόλο των εκτελών την επεξεργασία δεδομένων. Συμμετέχουν στις δραστηριότητες επεξεργασίας σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες προστασίας δεδομένων που είναι προσαρμοσμένες για να εξασφαλίζουν τα στοιχεία σας. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα γνωστοποίηση απορρήτου και καμία μεταβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Όταν και αν υποχρεωθούμε να το πράξουμε, μπορούμε να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τις δημόσιες αρχές και τα όργανα επιβολής του νόμου.

Μεταφορά των δεδομένων σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ( ΕΟΧ)

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, εάν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, όπως ορίζεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των δεδομένων.

Οι χώρες και οι αποδέκτες στους οποίους μπορεί να μεταφερθούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα είναι:

 • Ένα κράτος το οποίο θεωρείται ότι διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα κράτη με το επαρκές επίπεδο προστασίας εδώ.
 • Ένας αποδέκτης σε μια χώρα που δεν διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε τις συμβάσεις που απαιτούν από τον αποδέκτη να προστατεύσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τα ίδια πρότυπα όπως θα ήταν εντός του ΕΟΧ και να εφαρμόσει τις κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως απαιτείται από το GDPR, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αλλαγές στην Ειδοποίηση Απορρήτου

Είναι πιθανό ότι αυτή η ειδοποίηση θα τροποποιηθεί ή θα ενημερωθεί στο μέλλον.

Η ενημερωμένη έκδοση μπορεί να περιέχει βασικές ή δευτερεύουσες τροποποιήσεις. Οι ουσιώδεις τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. αν αναπτύξουμε έναν νέο σκοπό επεξεργασίας και εγκατάστασης νέας υπηρεσίας στην ιστοσελίδα μας). Από την άλλη πλευρά, μικρές τροποποιήσεις μπορεί να προκύψουν όταν πρέπει να κάνουμε γραμματικές διορθώσεις ή γλωσσικές αλλαγές, αλλά αυτές δεν θα έχουν καμία επίπτωση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν προκύψουν ουσιαστικές τροποποιήσεις, θα ειδοποιηθείτε εκ των προτέρων δεόντως, ώστε να μπορείτε να πάρετε το χρόνο να εξετάσετε τις αλλαγές πριν από την εκτέλεση των ενημερώσεων.