4 Σεπτεμβρίου, 2019 Στοιχηματικά Νέα ερευνα νεοσύλλεκτοι εθνοφρουροί στοιχηματικά νεα τυχερα παιχνίδια

Έρευνα σε νεοσύλλεκτους για συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια

Μία ενδιαφέρουσα έρευνα θα λάβει τόπο στα στρατόπεδα της Κύπρου και αφορά την ενασχόληση των νεοσύλλεκτων με τα τυχερά παιχνίδια και το στοίχημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, το προσεχές διάστημα θα διενεργήσει έρευνα ανάμεσα στους νεοσύλλεκτους εθνοφρουρούς της 2019 Β΄ΕΣΣΟ, με βασικό αντικείμενο το ποσοστό της συμμετοχή τους σε τυχερά παιχνίδια.

Συγκεκριμένα, οι πυλώνες της έρευνας είναι οι εξής:

Καταγραφή του βαθμού συμμετοχής των εθνοφρουρών στα τυχερά παιχνίδια

Προσδιορισμός του ποσοστού προβληματικής ενασχόλησης ανάμεσα στη συγκεκριμένη κατηγορία

Η συχνότητα με την οποία ασχολούνται με το τυχερό παιχνίδι

Ο προϋπολογισμός και τα πραγματικά έξοδα συμμετοχής τους

Απόψεις και αντιλήψεις τους για τα τυχερά παιχνίδια

Πρόκειται σίγουρα για μια πρωτότυπη έρευνα όσον αφορά τους συμμετέχοντες σε αυτή, όμως παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ως προς τα αποτελέσματα που θα δείξει. Οι συνεργαζόμενες πλευρές για την πραγματοποίηση της εν λόγω έρευνας είναι η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και το Υπουργείο Άμυνας.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο απώτερος σκοπός είναι ο προσδιορισμός του ποσοστού προβληματικής ενασχόλησης ανάμεσα στη συγκεκριμένη κατηγορία και φυσικά η πρόληψη οποιονδήποτε αρνητικών συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν από την ενασχόληση εθνοφρουρών με τα τυχερά παιχνίδια.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Άμυνας σε δείγμα 1000 εθνοφρουρών για το επόμενο χρονικό διάστημα, από την εταιρεία ερευνών IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.